Aanmelding Nieuwsbrief


email

Opalis Robot


OpalisRobot is een NT service voor geavanceerde event scheduling en scripting. Events kunnen gekoppeld worden aan bestanden en directories, e-mail ontvangst, remote access, database acties, NT events, etc. etc. De uit te voeren acties kunnen variëren van eenvoudige berichtweergave tot onder meer het afdrukken, kopiëren, en verwijderen van bestanden, het uitvoeren van programma's, het verzenden van e-mail, het uitvoeren van queries, het opnieuw opstarten van het systeem. Deze acties kunnen afhankelijk gemaakt worden van eerdere acties.

Met OpalisRobot kunnen jobs vanaf werkstations in een netwerk opgestart. De OpalisRobot kunnen jobs starten op afstand, maar niet wijzigen of aanmaken.

De SNMP edition van Opalis maakt het mogelijk om Opalis taken uit te voeren aan de hand van SMNP traps en variabelen, maar ook deze te triggeren dan wel te veranderen.

 OpalisRendezVous


OpalisRendezVous verzorgt de replicatie van bestanden en databases tussen twee of meer computers. De replicatie kan geschieden na de verandering van een bestand, afhankelijk van de grootte van een directory of tijd afhankelijk. Uiteraard kan de replicatie ook handmatig opgestart worden.

De te repliceren bestanden kunnen middels een breed scala aan methoden geselecteerd worden. Ook de bestandsoverdracht kan ingesteld worden naar wens. Zo kan het tijdstip van wijziging veranderd worden, kunnen veranderingen gearchiveerd worden zodat alle verschillende versies beschikbaar zijn en zijn er voorzieningen voor dubbel voorkomende bestandsnamen. Netwerk verbindingen waaronder Internet en RAS worden gemaakt en afgesloten wanneer nodig. De replicatie kan naar keuze tussen één of meerdere computers geschieden.

Voor database replicatie maakt Opalis gebruik van ODBC verbindingen, waardoor ook databases van verschillende merken informatie kunnen uitwisselen.Opalis EventMonitor


Opalis EventMonitor biedt een snelle en eenvoudige oplossing om de snelheid en beschikbaarheid van een netwerk te controleren. De Opalis EventMonitor controleert continue het Event log en NT/2000 prestatie meters en kan middels e-mail en/of het starten van een OpalisRobot job beheerders waarschuwen wanneer de prestaties te wensen over laten of er ingegrepen moet worden. Opalis EventMonitor kan gegevens ook loggen in een ODBC database om informatie te verzamelen voor statistische analyse en security audits.

Dank zij de Web interface van Opalis EventMonitor kunnen beheerders op afstand de systeeminformatie bekijken, waarbij de informatie van meerdere computers centraal weergegeven wordt.
Last update:  17:50 08/06 2004