Aanmelding Nieuwsbrief


email

Kennis beheer


Wat echt telt binnen uw bedrijf is "kennis". De zogenaamde immateriŽle bedrijfsmiddelen zijn de meest belangrijke te beheren zaken om succes te krijgen.ImmateriŽle bedrijfsmiddelen hebben waarde voor een bedrijf maar geen belichaming .Sommige immateriŽle zijn echter erkend zoals patenten, copyrights en handelsmerken.Maar er zijn weinig organisaties die er echt een waarde aan verbinden.Maak echter niet de klassieke fout door alles als data, informatie of kennis te bestempelen.Iedereen heeft zijn eigen zienswijze op wat iets is en wat niet. Mijn informatie kan uw kennis zijn. Uw Kennis mijn informatie.De twee meest belangrijke termen zijn verborgen kennis en expliciete kennis.Expliciete kennis bevat de dingen die we weten en kunnen opschrijven, delen met anderen en in een database kunnen zetten. Een voorbeeld zijn de stappen hoe je een operatie moet uitvoeren. De stappen voor een operatie in een ziekenhuis kunnen perfect beschreven worden over hoe en welke zaken en stappen er precies gedaan moeten worden om bv een hart operatie uit te voeren, dit kun je mensen uitstekend leren.

Verborgen kennis is die kennis waarvan we niet weten dat we die hebben. Het omvat kennis,ervaring, ongeschreven regels, inzicht en intuÔtie. Neem als voorbeeld de hart operatie. Zou u iemand uzelf laten opereren zonder dat die iemand ooit een operatie heeft uitgevoerd?

Knowledge management (KM) focust zich op hoe een organisatie kennis identificeert,creŽert, vastlegt,verkrijgt, deelt en beÔnvloed.

Systematische processen ondersteunen deze activiteiten en zorgen voor herhaling van successen.

Al deze specifieke acties worden ondernomen door organisaties om hun kennis te beheren.

Het implementeren van een document management systeem zoals Saperion of Docuware geeft u geen knowledge management systeem. Maar het geeft u de mogelijkheid een deel van het systeem te creŽren.


Last update:  13:04 15/07 2004