Aanmelding Nieuwsbrief


email

JobrouterJobRouter is voor iedereen makkelijk te gebruiken:

De gebruikers krijgen hun taken in eenvoudige tekstvelden gepresenteert.

Niemand hoeft zich te bekommeren over het afhandelen van de taken. JobRouter zorgt voor de afhandeling. De taken worden automatisch verder geleid naar de medewerker die zijn of haar deel van het proces afhandeld.

De beheerder heeft de beschikking over de JobRouter Designer. Daarmee kan hij naar hartelust taken en processen samenstellen en/of wijzigen.

JobRouter-Designer is zeer eenvoudig in gebruik. Het stelt proffessionele gebruikers de gelegenheId om alle mogelijke functies door middel van VB of Java scripts in applicaties te integreren.

In alle bedrijfsdiciplines zijn er gestandaardiseerde processen.

CommerciŽel:

- Opdracht verwerking 

- Klachtenmanagement

- Beantwoording van vragen naar klanten 

- enz.

Techniek:

- Het vrijgeven van tekeningen

- Het beschikbaarstellen van materiaal

- Foutencorrectie proces 

- Produktontwikkeling

- enz.

Inkoop:

- Inkoopafhandelingen

- Prijsaanvragen

- Inkooprekeningscontrole

- enz.

Personeelsafdeling:

- Verlof aanvragen

- Ziekmeldingen 

- Solicitatieprocedures

- enz.

Praktisch alles, waarvoor een formulier is kan met JobRouter gezekerd en efficient afgehandeld worden.

Met JobRouter worden de taakafhandelingen dusdanig weergegeven dat ze snel en zonder fouten uitgevoerd kunnen worden.

JobRouter is geschikt voor alle processen, die terugkerend en relatief goed te beschrijven zijn.

Bijvoorbeeld:

- Rekeningcontrole

- Vrijgave tekeningen voor productie 

- Aanvraag voor rechten op systemen

- Verlofaanvragen

- Product ontwikkeling 

- Klachtenbeheer

- Kwaliteitsbeheer

- Pakt u, uw procedure handboek er maar bij....... 

Alle Processen gaan aanzienlijk sneller (90% van de procesafhandlingstijd is wachten) JobRouter reduceert wacht en transporttijden van documenten.

Door JobRouter worden procedures nauwgezet nageleefd, daardoor is het een uitstekende oplossing voor het nalevenvan de kwaliteitsregels. 


Last update:  15:55 05/04 2005